Pracodawca roku wspierający osoby LGBT+

Pracodawca roku wspierający osoby LGBT+

pracodawca, który w znaczący sposób przyczynił się do stworzenia miejsca pracy otwartego na różnorodność, szczególnie przyjaznego osobom LGBT+, wprowadzając m.in. politykę równego traktowania, równy dostęp do świadczeń pracowniczych takich jak opieka zdrowotna dla partnerów tej samej płci oraz edukując pracowników.

Inicjatywa roku wspierająca osoby LGBT+

Inicjatywa roku wspierająca osoby LGBT+

akcja, która poprzez szeroki rozgłos społeczny, przyczyniła się do promocji równego traktowania osób LGBT+ oraz do tworzenia miejsc pracy otwartych na różnorodność, w szczególności mając na uwadze osoby LGBT+.

Pracownicza sieć LGBT+ roku

Pracownicza sieć LGBT+ roku

grupa zrzeszająca osoby zatrudnione w danej organizacji, która dzięki swoim działaniom przyczyniła się do zwiększania wśród pracowników świadomości równego traktowania osób LGBT+ w społeczeństwie oraz wspierała tworzenie miejsca pracy otwartego na
różnorodność.

Partnerstwo roku (organizacja pozarządowa)

Partnerstwo roku (organizacja pozarządowa)

organizacja pozarządowa, która wyróżniła się w działaniu na rzecz poprawy sytuacji osób LGBT+ w Polsce oraz wspiera tworzenie środowiska pracy otwartego na różnorodność.

Ambasador/Ambasadorka osób LGBT+

Ambasador/Ambasadorka osób LGBT+

osoba, która przyczyniła się do wymiernych zmian i promowania inkluzywności osób LGBT + w życiu publicznym.

Lokalna inicjatywa roku

Lokalna inicjatywa roku

dla osób, inicjatyw, grup nieformalnych lub organizacji pożytku publicznego, które swoimi działaniami we własnych małych ojczyznach, społecznościach, miejscach pracy  wyróżniły się w nagłaśnianie spraw osób LGBT, zwiększenie świadomości społecznej na temat wartości różnorodności oraz za wspieranie społeczności LGBT+.

LGBT+ supporting employer of the year

LGBT+ supporting employer of the year

employer that contributed to tangible changes in their company, creating open to diversity, inclusive work places, in particular for LGBT+ persons, undertaking measures such as introducing antidiscrimination policies, equal access to employee benefits.

LGBT+ supporting initiative of the year

LGBT+ supporting initiative of the year

an initiative which, through its broad social range, contributed to tangible changes and the promotion of LGBT+ persons’ inclusiveness, and to the creation of workplaces open to diversity, taking LGBT+ persons into account in particular. 

LGBT+ employee led network of the year

LGBT+ employee led network of the year

a group uniting employees of a given organization, which actions contributed to raising employees’ awareness about LBGT+ people inclusiveness and supporting the creation of workplaces open to diversity, taking LGBT+ persons into account in particular. 

NGO of the year

NGO of the year

non-governmental organization which actions focus on the improvement of LGBT+ persons’ situation in Poland, and on the creation of inclusive workplaces open to diversity, taking LGBT+ persons into account in particular.

LGBT+ ambassador of the year

LGBT+ ambassador of the year

a person who contributed to tangible changes and to the promotion of LGBT+ persons’ inclusiveness in public life.

Local game changer of the year

Local game changer of the year

 a person, initiative, informal group or NGO which local actions and support towards LGBT+ communities contributed to a tangible change in raising public awareness, value of social inclusiveness and diversity in their own regions, local workplaces and social groups.