o nas

NatWest Group

NatWest Group jest jedną z największych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii. W Polsce NatWest Group zatrudnia blisko 1500 osób, a tworzenie różnorodnej i inkluzywej kultury organizacyjnej jest dopełnieniem naszego celu biznesowego. Zależy nam na tworzeniu takiego miejsca pracy, gdzie każdy może być sobą i odkrywać to, co jest w nim lub niej najlepsze. Szanujemy wzajemnie swoje mocne strony i różnice, dając każdemu takie same możliwości rozwoju. Wierzymy, że takie podejście umożliwia nam lepsze zrozumienie siebie nawzajem oraz dostarczenie różnorodnym klientom i społecznościom produktów i usług szytych na miarę.

ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest wiodącą organizacją reprezentującą sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Zrzeszamy ponad 240 największych firm, wyznaczamy standardy i kierunki rozwoju branży, w której zatrudnionych jest już ponad 400 000 osób. Misją ABSL jest rozwój potencjału sektora usług dla biznesu oraz tworzenie warunków dla jego stałego wzrostu w Polsce. Naszym celem jest budowanie konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki, która tworzy , wartościowe miejsca pracy, wspieranie odpowiedzialnego rozwoju biznesu, inwestycji i legislacji a także dzielenie się wiedzą i pobudzanie innowacji. Inkluzywność i różnorodność to wartości kluczowe dla sektora usług biznesowych, który jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki i jednocześnie jedną z najbardziej zróżnicowanych. ABSL podejmuje wiele inicjatyw mających na celu budowanie stabilnych miejsc oraz środowiska pracy opartego na równości i przynależności, czego przykładem jest długofalowy program #WorkingTogether.